Dr Ljubica Veselinović - Stomatološka ordinacija Veselinović

Dr Ljubica Veselinović

Specijalista oralne hirurgije

Edukacija

Dr Ljuvica Veselinović

Dr Ljubica Veselinović diplomirala je 2010. g. na privatnom Stomatološkom fakultetu u Pančevu, kao prva generacija studenata tog fakulteta. Završila specijalizaciju iz oralne hirugije na Klinici za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Nakon polaganja državnog ispita, radi na Stomatološkoj klinici Dr Veselinović. Govori i piše engleskim i italijanskim jezikom

Profesionalni razvoj

Sertifikat o završenom kursu Simply smarter implantology event 2 – Limits in the modern implantology 1 & 2, održanom u Beogradu 2013. g., od strane dr Rolanda Toroka.

Sertifikat o učešću na dvodnevnom simpozijumu Oralna hirurgija i oralna implantologija – Šta znamo, a šta treba da znamo?, u organizaciji Sekcije za oralnu implantologiju Srpskog lekarskog društva, održanom u Beogradu 2013. g.

Sertifikat o učešću na dvodnevnom simpozijumu Oralna hirurgija i oralna implantologija – Šta znamo, a šta treba da znamo?, u organizaciji Sekcije za oralnu implantologiju Srpskog lekarskog društva, održanom u Beogradu 2014. g.

Sertifikat o učešću na dvodnevnom međunarodnom Kongresu estetske dentalne medicine, održanom 2015. g. u Zadru (Hrvatska).

Sertifikat o završenom kursu Inhalation sedation with Nitrous oxide, u organizaciji Baldus Sedation i Tehno Dental, održanom 2021. g. u Podgorici, od strane Eve Heman.

Sertifikat o učešću na trodnevnom 9. međunarodnom kongresu Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju, održanom 2022. g. u Dubrovniku (Hrvatska).

Stomatološku kliniku Dr Veselinović čini tim posvećenih, marljivih i pasioniranih profesionalaca!

Naš tim!