Dr Milan Veselinović - Stomatološka ordinacija Veselinović

Dr Milan Veselinović

Specijalista oralne hirurgije

Edukacija

Dr Milan Veselinović po završetku srednje zubotehničke škole u Beogradu, diplomirao 2010. g. na privatnom Stomatološkom fakultetu u Pančevu, kao prva generacija studenata tog fakulteta.

Završio specijalizaciju iz oralne hirugije na Klinici za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon polaganja državnog ispita, radi na Stomatološkoj klinici Dr Veselinović Beograd.

Piše i govori engleskim jezikom.

Profesionalni razvoj

Sertifikat o završenom kursu Simply smarter implantology event 2 – Limits in the modern implantology 1 & 2, održanom u Beogradu 2013. g., od strane dr Rolanda Toroka.

Sertifikat o učešću na dvodnevnom simpozijumu Oralna hirurgija i oralna implantologija – Šta znamo, a šta treba da znamo?, u organizaciji Sekcije za oralnu implantologiju Srpskog lekarskog društva, održanom u Beogradu 2013. g.

Sertifikat o učešću na dvodnevnom simpozijumu Oralna hirurgija i oralna implantologija – Šta znamo, a šta treba da znamo?, u organizaciji Sekcije za oralnu implantologiju Srpskog lekarskog društva, održanom u Beogradu 2014. g.

Saradnja

Privatna Stomatološka klinika Dr Veselinović Herceg Novi.

Stomatološku kliniku Dr Veselinović čini tim posvećenih, marljivih i pasioniranih profesionalaca!

Naš tim!