Cenovnik 2

UKLANJANJE ZUBNOG KAMENCA ULTRAZVUKOM PO VILICI
ESTETSKO ČIŠĆENJE ZUBA – PESKARENJE PO VILICI
PROFESIONALNO ČISĆENJE ZUBA (ULTRAZVUK, ČIŠĆENJE PASTOM, PESKARENJE)
ORDINACIJSKO BIJELJENJE ZUBA SA ZOOM LAMPOM
LASERSKO BIJELJENJE ZUB
KUĆNO BIJELJENJE ZUBA SA IZRADOM TREJA
BIJELJENJE DEVITALIZOVANOG ZUBA
LIJEPLJENJE UKRASA NA ZUBE
ZALIVANJE FISURA PO ZUBU (MLEČNIH )
ZALIVANJE FISURA PO ZUBU ( STALNI MOLARI )
VAĐENJE ZUBA
VAĐENJE MLEČNOG ZUBA SA ANESTEZIJOM
VAĐENJE MLEČNOG ZUBA SA GELOM ILI SPREJOM
KOMPLIKOVANO VAĐENJE SA SEPARACIJOM KORIJENOVA ZUBA
HIRUSKO VAĐENJE ZUBA
HIRUSKO VAĐENJE IMPAKTIRANIH UMNJAKA I OČNJAKA
RESEKCIJA KORIJENA ZUBA
INCIZIJA INTRA-EXTRA ORALNA
OPERACIJA CISTE
HIRUŠKO ZATVARANJE SINUSA
FRENEKTOMIJA USNE/JEZIKA
LASERSKA FRENEKTOMIJA
HEMISEKCIJA I DISEKCIJA ZUBA
KAUZALNA TERAPIJA PARODONTOPATIJA
KIRETAZA PARODONTALNOG DŽEPA/PO ZUBU
LIJEČENJE PARODONTALNOG APSCESA
REŽANJ OPERACIJE/PO ZUBU
SLOBODNI MUKOGINGIVALNI AUTOTRANSPLANTAT
AUGMENTACIJA GREBENA ZA UGRADNJU IMPLANTATA
SINUS LIFT
NIVELACIJA ALVEOLARNOG GREBENA
VESTIBULOPLASTIKA
PLASTIKA PLIKA I FRENULUMA
UKLANJANJE HIPERTROFIČNE MUKOZE
SKIDANJE HIRUŠKIH KONACA/ŠAVOVA;
IMPLANT/HIRUŠKA UGRADNJA
DONJA TOTALNA PROTEZA NA 4 MINI KUGLIČASTA IMPLANTATA
METALO KERAMIČKA KRUNA NA IMPLANTATU
CIRKON KRUNA NA IMPLANTATU
TRETIRANJE PERIIMPLANTITA
SINUS LIFT I UGRADNJA IMPLANTATA
AUGMENTACIONE PROCEDURE KOD UGRADNJE IMPLANTATA (GBR)
UGRADNJA IMPLANTATA I PRF PROCEDURA
PRAVLJENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA IMPLANTO  PROTETSKE RADOVE
PARCIJALNA KLASIČNA PROTEZA
TOTALNA PROTEZ
SILIKONSKE VALPLAST TOTALNE PROTEZE
PARCIJALNA VIZIL PROTEZA
SKIDANJE MOSTA I KRUNICE
FIBERGLAS KOČIĆ
METALOKERAMIČKA KRUNA PORCELAN NA ČELIKU
BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNA- ALUMINA
VINIRI-FASETE KERAMIČKE;
VINIR FASETE KOMPOZITNE
ZIRKON KRUNA
IZRADA PRIVREMENIH ORDINACIJSKIH MOSTOVA/KRUNICA
IZRADA CAD CAM PRIVREMENIH MOSTOVA/KRUNICA
POSTAVLJANJE FIKSNOG ORTODONTSKOG APARATA/KLASIČNI BREKETI
POSTAVLJANJE FIKSNOG ORTODONTSKOG APARATA/ESTETSKI BREKETI
ISPRAVLJANJE ZUBA FOLIJAMA
PRAVLJENJE ČUVARA PROSTORA
KLASIČNE PLOČASTE FIKSNE PROTEZE
ORTODONTSKO HIRUŠKO IZVLAČENJE IMPKTIRANIH ZUBA
SPECIJALISTIČKI PREGLED
KONTROLNI PREGLED
RTG SNIMAK ZUBA
ORTOPANTOMOGRAF
SNIMCI SINUSA I VILIČNOG ZGLOBA
LOKALNA ANESTEZIJA
KOMPOZITNA HELIO PLOMBA – JEDNOPOVRŠINSKA
KOMPOZITNA HELIO PLOMBA – DVOPOVRŠINSKA
KOMPOZITNA HELIO PLOMBA –TROPOVRŠINSKA
ESTETSKE KOMPOZITNE NADOGRADNJE
PARAPULPARNI KOČIĆI
LIJEČENJE PULPITA JEDNOKORIJENOG ZUBA
LIJEČENJE PULPITA DVOKORIJENOG ZUBA
LIJEČENJE PULPITA TROKORIJENOG ZUBA
PRVA POMOĆ = ANESTEZIJA, ČIŠĆENJE KAVITETA, SREDSTVO ZA DEVITALIZACIJU NERVA, PRIVREMENA PLOMBA

Fiksne proteze ordinacije Veselinović podrazumijevaju da se u dogovorenu cijenu podrazumijeva i jedan retencioni aparat, tj. aparat koji se nosi posle skidanja proteze da čuva postignuto, takođe i svi odlijepljeni breketi tokom terapije se lijepe u tu cijenu sem ako se to namjerno radi ili je izazvanosportskim treningom ili nekom drugom nezgodom.

Terapija sa klasičnim breketima kada je u pitanju manji problem 500€ po vilici
Terapija sa klasičnim breketima kada je u pitanju manji problem 600€ po vilici
Napredna tehnologija metalnih breketa 600€-700€ po vilici
Estetski breketi sa estetskim lukovima 750€-850€ po vilici

Kod komplikovanih slučajeva kada se dodaju hibridni aparati oni se posebno honorarišu.

Takođe radimo i lijepljenje breketa od drugih doktora i razne korekcije.

Akcijske cijene ortopedije vilica se posebno naglašavaju i važe za odredjeni period.

NAPOMENA: STOMATOLOŠKA KLINIKA VESELINOVIĆ ZADRŽAVA PRAVO PROMJENE CIJENA BEZ PRETHODNE NAJAVE ILI OBEVEŠTENJA.

Opcije finansiranja

Pojedine usluge i zahvati iziskuju duži period liječenja i nekoliko dolazaka pri čemu je jako važno istaći: da pacijent prilikom svakog dolaska plaća samo dio obavljenih usluga i to u cjelini.

Dodatni troškovi

Za razliku od mnogih drugih, klinika Veselinović se trudi da sve detalje, cijenu usluga plan liječenja i ostale detalje u pismenom obliku u vidu ponude svaki pacijent dobija prije početka bilo kakvih zahvata i usluga. Također veliku pažnju poklanjamo odnosu doktor-pacijent pri čemu svaki put prije početka bilo kakvog zahvata ili usluge doktor detaljno objasni predloženu terapiju i usluge uz jasno definisanje troškova kao i vrijeme potrebno za sprovođenje.

Napomena za pacijente koji prilažu račune svojim osiguravajućim kućama da smo u mogućnosti da taksativno i sve po stavkama odvojimo i napišemo šta je rađeno.