Dr Jasna Veselinović - Stomatološka ordinacija Veselinović
Obrazovanje Stomatološki fakultet, Beograd 1979. godine
Specijalizacija 1994 – 1997. godina – VMA, Beograd
Specijalnost i postignuća
  • Rešavanje komplikovane ortodonske anomalije kod djece i odraslih
  • Preventivna interceptivna ortodoncija
Profesionalni razvoj
  • 1978-1984. godine radi u Lidvigšrafenu
  • od 1984  – 1993,  Dom zdravlja Herceg Novi
  • od 1993 radi na Stomatološkoj klinici Dr Veselinović

Dr Jasna Veselinović

Specijalista ortopedije vilica

Edukacija

Dr Jasna Veselinović diplomirala 1979. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktora stomatologije.

Specijalizaciju iz Ortopedije vilica pohađala 1994–1997. na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu, nakon koje stiče zvanje specijaliste ortopedije vilica.

Specijalnosti i dostignuća

Svih ovih godina, uspješno rešava komplikovane ortodontske anomalije kod djece i odraslih.

U domen njenog stručnog interesovanja spada i preventivna interceptivna ortodoncija.

Profesionalni razvoj

U periodu 1978–1984, u Ludvigšafenu (Njemačka), radila kao asistent ljekar u privatnoj ordinaciji dr Hansa Urliha Kiriha.

U razdoblju 1983–1993, radila u Domu zdravlja Herceg Novi kao zubni ljekar za odrasle i djecu.

Na Stomatološkoj klinici Dr Veselinović, čiji je suvlasnik, radi od 1993. godine.

Članstvo u stručnim organizacijama

  • Stalni član Ortodonskog društva Srbije.
  • Stalni član Sekcije za oralnu hirurgiju Srpskog lekarskog društva.
  • Stalni član Sekcije za oralnu implantologiju Srpskog lekarskog društva.

Stručna usavršavanja

Sertifikat o učešću na seminaru Reanimacioni postupak u slučaju akcidenta u privatnoj lekarskoj praksi, u organizaciji Privatne lekarske komore Srbije, održanom 1993. g. u Herceg Novom.

Sertifikat o učešću na kursu iz implantologije, u organizaciji UIC (Ultimatics Implant Center), održanom u Beogradu 1994. g., od strane dr Branislava Fatorija.

Sertifikat o učešću u radionici Typodont Workshop on Straight Arch Technique-Roth, održanoj u Beogradu 1996. g., od strane dr Volfganga Grunera.

Sertifikat o završenom ORTHORAMA kursu Universal Palatal and Lingual Arch System, održanom u Beogradu 2000. g., od strane dr Volfganga Grunera.

Sertifikat o završenom kursu Lečenje malokluzija Herbstovim aparatom, u organizaciji Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održanom 2002. g., pod rukovodstvom prof. dr Hansa Pančerca.

Sertifikat o učešću na Prvom međunarodnom kongresu ortodonata Srbije i Crne Gore, održanom 2003. g.

Sertifikat o završenom dvodnevnom kursu Orthodontic Bonding & Titanium Archwires, u organizaciji SDS ORMCO (Sybron Dental Specialties), održanom u Beogradu 2003. g., od strane Majkla Švarca (SAD).

Sertifikat o završenom kursu Biomehanika i njena klinička primena u ortodonciji, u organizaciji Udruženja ortodonata Srbije i Crne Gore, održanom u Beogradu 2003. g.

Sertifikat o završenom kursu Nove biomehaničke mogućnosti u terapiji malokluzija sagitalnog i vertikalnog pravca, u organizaciji Udruženja ortodonata Srbije i Crne Gore, održanom u Beogradu 2003. g., od strane prof. dr Stefana Vela.

Sertifikat o završenom kursu iz ortodoncije Concept and application of the Alexander Discipline, održanom u Beogradu 2003. g.

Sertifikat o učešću u teorijskom i praktičnom delu dvodnevnog seminara Modern biomechanics – a combination of steel and NITI, održanom od strane dr Kristijana Sandera.

Sertifikat o učešću na seminaru Modern functional orthodontics, održanom od strane dr Kristijana Sandera.

Sertifikat o učešću na Drugom međunarodnom kongresu ortodonata Srbije i Crne Gore, održanom u Beogradu 2005. g.

Sertifikat o završenom kursu Modern edgewise mechanics & segmented arch technique, u organizaciji State-of-the-art Dental Faculty, održanom u Beogradu 2005. g., od strane dr Čarlsa J. Burstona, profesora ortodoncije na Univerzitetu u Konektikatu (SAD).

Sertifikat o završenom kursu Biomechanics: from basics to interactive self-ligation, održanom u Beogradu 2005, g., od strane prof. dr Mladena Kuftineca.

Sertifikat o završenom postkongresnom kursu Orthodontic finishing guidelines for managing the interdisciplinary patient, u organizaciji Udruženja ortodonata Srbije i Crne Gore, održanom u Beogradu 2005. g., od strane prof. dr Vinsenta Kokiča.

Sertifikat o završenom dvodnevnom kursu Adult orthodontics, održanom u Beogradu 2006. g., od strane dr Vitorija Kaćafeste.

Sertifikat o završenom kursu iz implantologije, u organizaciji Nobel biocare, Live Surgery and Lecture, održanom u Crnoj Gori 2007. g., od strane dr Saše A. Jovanovića.

Sertifikat o završenom kursu Segmented technique, održanom u Beogradu 2007. g., od strane dr Vitorija Kaćafeste.

Sertifikat o završenom kursu Case finishing, održanom u Beogradu 2009. g., od strane dr Vitorija Kaćafeste.

Sertifikat o završenom kursu TOMAS – New concepts for non-compliance treatment in contemmporary orthodontics, održanom u Beogradu 2009. g., od strane dr Sebastijana Baumgartela.

Sertifikat o učešću na Šestom simpozijumu oralnih hirurga i oralnih implantologa Srbije, održanom u Beogradu 2009. g.

Sertifikat o učešću na Prvom kongresu Udruženja stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem, održanom u Beogradu 2010. g.

Sertifikat o završenom kursu Scuzzo–Takemoto Bracket (STB) & Light Lingual System, održanom u Beogradu 2001 . g., od strane doc. dr Andreasa Bartelta.

Sertifikat o učešću na Kongresu Savremeni terapijski principi u ortodonciji, u organizaciji Ortodonskog udruženja Srbije, održanom u Beogradu 2013. g.

Sertifikat o učešću u programu kontinuirane edukacije Trigeminalna neuralgija – anatomski, radiološki i klinički aspekti, u organizaciji Centra za kontinuiranu edukaciju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održanom u Beogradu 2012. g.

Sertifikat o završenom kursu Funcional appliances and intermaxillary elastics, u organizaciji SDS ORMCO (Sybron Dental Specialties), održanom u Beogradu 2012. g., od strane prof. dr Najdžela Haradina.

Sertifikat o učešću u Soredex radionici i obuci za rad u softveru ON DEMAND 3D na Soredex Cone Beam CBCT 3D radnim stanicama – digitalnim radiografskim sistemima, održanoj 2012. g.

Sertifikat o završenom domaćem kursu prve kategorije Urgentna medicina u stomatološkoj praksi, u organizaciji Centra za kontinuiranu edukaciju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održanom u Beogradu 2013. g.

Sertifikat o učešću u programu kontinuirane edukacije Povrede zuba (vodič za svakodnevnu kliničku praksu), B-389/12, u organizaciji Udruženja dečijih i preventivnih stomatologa Srbije, održanom u Beogradu 2013. g.

Sertifikat o učešću u programu kontinuirane edukacije Vodič za dijagnostiku i lečenje najčešćih oralnih bolesti, B-409/12, u organizaciji Udruženja stomatologa Srbije Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Klinike za parodontologiju i oralnu medicinu, održanom u Beogradu 2013. g.

Sertifikat o učešću na stručnom sastanku pod nazivom Direkcione sile u ortodonskim tretmanima, u organizaciji Ortodonskog udruženja Srbije, održanom u Beogradu 2015. g.

Sertifikat o završenom kursu Biomechanic applications to achieve predictable results with aligner tretment, održanom od strane prof. dr Ravindre Nande 2021. g.

Sertifikat o završenom kursu Biomechanics based management of multidisciplinary patients, održanom od strane prof. dr Ravindre Nande 2021. g.

Sertifikat o završenom kursu Management of dental and skeletal asymmetries, održanom od strane prof. dr Ravindre Nande 2021. g.

Sertifikat o završenom kursu Can we accelarate orthodontic tooth movement? An evidence based appraisal od various devices and techniques, održanom od strane prof. dr Ravindre Nande 2021. g.

Sertifikat o završenom kursu Class II malocclusions: intro to an evidence based treatment, održanom od strane dr Đorđa Jodićea 2021. g.

Sertifikat o završenom kursu You are endo, we know endo, u organizaciji Dentsply Sirona i Tehno Dental, održanom 2021. g. u Podgorici, od strane prof. dr Gorana Tošića.

Sertifikat o završenom kursu Inhalation sedation with Nitrous oxide, u organizaciji Baldus Sedation i Tehno Dental, održanom 2021. g. u Podgorici, od strane dr Eve Heman.

Sertifikat o završenom kursu Individualni trening oralne profilakse (ITOP), u organizaciji iTOP i Curaden Academy, održanom 2021. g., od strane dr Nataše Martić.

Sertifikat o učešću na stručnom predavanju pod nazivom Introduction to the FACE treatment philosophy, u organizaciji De Dental EXPRESS, održanom u Beogradu 2022. g. od strane dr Dominga Martina.

Stomatološku kliniku Dr Veselinović čini tim posvećenih, marljivih i pasioniranih profesionalaca!

Naš tim!