Konzervativna stomatologija

Konzervativna stomatologija je dio stomatologije koji se bavi liječenjem oštećenih zuba. Ona obuhvata veliki spektar intervencija koje stomatolozi Stomatološke klinike Dr Veselinović svakodnevno primijenjuju.

Šta sve liječi konzervativna stomatologija?

Najčešća oboljenja zbog kojih se pacijenti obraćaju stomatologu jesu oštećenja tvrdih tkiva zuba:

 • karijes;
 • fraktura;
 • erozija;
 • upala zubnog živca i dr.

Konzervativna stomatologija podrazumijeva primjenu sljedećih metoda:

Zahvaljujući najnovijim tehnologijama, na Stomatološkoj klinici Dr Veselinović podjednako vodimo računa kako o funkciji, tako i o estetici zubnog fundamenta.

U tom cilju, koristimo najkvalitetnije materijale eminentnih proizvođača.

Podoblasti konzervativne stomatologije

Konzervativna stomatologija se dijeli na:

Restaurativna stomatologija

Restaurativna stomotologija bavi se nadoknadom zubnog tkiva.

Uzroci koji dovode do gubitka zubnog tkiva različiti su i narušavaju estetiku i funkciju zuba. Savremena stomatologija nastoji da sačuva što veći dio zdravog tkiva zuba i zubu vrati prvobitni oblik.

U tom smjeru se razvijaju nove metode, materijali, instrumenti i aparati. Udruženi, oni pomažu u izboru odgovarajuće terapije i postizanju njenog kvaliteta i dugotrajnosti.

Koje sve intervencije spadaju u restaurativnu stomatologiju?

Liječenje karijesa

Karijes je najčešće oboljenje zuba koje dovodi do razaranja tvrdih tkiva zuba. Nastaje uslijed taloženja bakterija dentalnog plaka.

Većina ljudi se susrela bar jednom sa ovim problemom, te zna koliko neprijatan on može biti.

U početku, karijes dovodi do preosetljivosti zuba na određene nadražaje: vruće, hladno, slatko. U kasnijim razvojnim fazama može biti uzrok oboljenja zubnog živca (pulpe). Ukoliko se ne liječi, zasigurno dovodi do gubitka zuba.

Plombiranje zuba

Nakon kompletnog uklanjanja karijesa, treba nadomjestiti nedostatak zubnog tkiva. To se postiže plombiranjem zuba.

Napominjemo da smo u izradi estetskih plombi sa istom pažnjom usmjereni prema prednjim i prema bočnim zubima. Naša vještina u izradi plombi ostvariva je zahvaljujući kompozitnom materijalu nano-tehnologije vrhunskih inostranih proizvođača 3M ESPEULTRADENTGC SCHOFU.
Estetske plombe izrađujemo poštujući standarde dentalne morfologije, a sve u cilju postizanja prirodnog izgleda zuba.

Danas se za plombiranje najčešće upotrijebljavaju bijele kompozitne plombe. One su mnogo bolje po hemijskom sastavu od amalgamskih (crnih plombi) koje sadrže živu.

Pored hemijskih, i fizičke karakteristike bijelih plombi su unaprijeđene. To znači da postoji veliki izbor nijansi, pa je lako odabrati onu koja se uklapa u prirodni kolorit zuba. Na taj način se postiže izuzetno visok estetski efekat i vrlo pozitivan utisak. Iz prethodno navedenog se može zaključiti da je preporučljivo zamijeniti stare, crne plombe novim, bijelim.

Konzervativna stomatologija
Foto: Stomatološka klinika Dr Veselinović

Ono što ponekad izaziva zabrinutost jeste sporadična hipersenzitivnost zuba poslije stavljanja nove plombe. Ova pojava je, srećom, prolaznog karaktera.

U slučaju da je plomba prilikom kontakta sa zubima suprotne vilice visoka, to se rješava brušenjem viška plombe. Ipak, ponekad su razlozi za bol ozbiljniji: velika blizina plombe zubnoj pulpi (živcu).

Bitno je da, u zavisnosti od uzroka, specijalisti Stomatološke klinike Dr Veselinović pristupaju različitim metodama i tehnikama kako bi otklonili dati problem.

Enodonsko liječenje zuba

Endodonsko liječenje zuba se odnosi na tretiranje kanala korijena zuba koji je zahvaćen infekcijom.Do infekcije kanala korijena zuba može doći iz više razloga. To su:

 • nesanirani karijes;
 • ponavljane intervencije na zubu;
 • postojanje parodontalnih džepova;
 • komplikacije nakon traume (povrede) zuba.

Infekcije nastale u kanalu zubnog korijena se šire dalje u viličnu kost i meka tkiva, što dovodi do bola, otoka i drugih stanja koja prate inflamaciju. Liječenje korjenskog kanala ili više njih (kod višekorjenih zuba) podrazumijeva uklanjanje pulpe i mehaničko čišćenje patogenih mikroorganizama. Nakon čišćenja i ispiranja, kanal se ispunjava specijalnim pastama i enododontskim kočićima od fiber-glasa kako bi prostor unutar zuba ostao hermetički zatvoren, a zubni korijen bio stabilan.

Tako se otklanja mogućnost ponovnog stvaranja upalnih procesa. Liječenje korjenskog kanala uz vađenje zubnog živca spada u grupu najmanje popularnih stomatoloških intervencija zbog predubeđenja da je u pitanju bolna intervencija. Međutim, pacijenti ne treba da se plaše. Endodontska terapija se obavlja u lokalnoj anesteziji i pacijenti svoje iskustvo opisuju kao i ono pri plombiranju zuba.

Konzervativna nadogradnja zuba

Uspješnost endodontskog liječenja zuba zavisi od morfologije samih zuba, ali i od stepena inflamatornog procesa. Bočni zubi zahtijevaju veću angažovanost zbog toga što imaju više isprepletanih zubnih kanala koji se račvaju i koji su često neprohodni. Ekstenzija ili ojačanje izliječenih zuba potrebno je poslije liječenja kanala korijena jer bi u suprotnom došlo do pucanja (frakture) zuba.

Zbog sprovođenja kanalne terapije i formiranja pristupnog kvaliteta smanjuje se i jačina preostale krunice zuba. Često je potrebno pojačanje krunice i korena postavljanjem kočića u kanal korena zuba.

Pri tome se potencijalna tačka frakture zuba udaljava od gingivalne margine zuba ka vrhu korena, što smanjuje mogućnost frakture.

Nakon postavljanja kočića, rekonstrukcija krunice može biti intrakoronarna / Inlay tip/ i ekstrakoronarna / Krunica. Postavljanje ekstrakoronarne restauracije jako smanjuje stresove i produžava vek zuba.

Velika pažnja je potrebna pri preparaciji šupljine za kočić. Ona mora da prati oblik i pravac kanala korena, ne sme da ide bočno niti da ošteti punjenje apikalnog dela korena.

Zahtjevi pri rekonstrukciji avitalnih zuba su:

 1. dugotrajno očuvanje preostalog korijena;
 2. jednostavno postavljanje;
 3. otpornost na mastikatorne stresove;
 4. kompatibilnost kočića sa drugim restaurativnim materijalima.

Vrste kočića 

Pulparni kočić predstavlja intraradikularnu restauraciju devitaliziranog („mrtvog“) zuba i zavisi od jačine i integriteta preostale zubne supstance koja ga retinira na mjestu postavljanja.

Za restauraciju endodonski liječenih zuba, koriste se:

 1. livene nadogradnje;
 2. fabrički metalni kočići;
 3. fiberglas kočići;

Livene nadogradnje se ne upotrijebljavaju tako često kao ranije jer je utvrđeno da liveni kočići, u odnosu na fabričke, prouzrokuju tri puta češće frakture korijena. Osim toga, postoji i problem sa retencijom (stabilizovanjem) legure u kanalu.

Konzervativna nadogradnja zuba

Metalni kočići se koriste najviše u restauraciji bočnih višekorijenih zuba pa čak i kod zuba koji imaju divergentne korjenove. Lako se aplikuju i cementiraju.

Fibergals kočići – najveća  prednost ove vrste kočića  je njihov modul elastičnosti sličan modulu elastičnosti dentina koji utiče na ravnomijerniju  distribuciju stresa na korijen zuba. Imaju fizičke osobine slične dentinu; postižu maksimalnu retenciju  sa malo uklanjanja dentina  iz kanala korijena; ne remete  distribuciju opterećenja kroz  zubne strukture; zadovoljavaju estetske zahtjeve i što je najbitnije lako se plasiraju u kanal korijena i lako se cementiraju.

Parapulparni kočići su kočići koji se ugrađuju u vitalne zube (zube sa živcem) i mogu biti:

 1. metalni;
 2. karbonski.

Njihova funkcija je ojačanje oštećenog kruničnog dijela zuba. Služe kao armatura za nadogradnju  helio (belom) plombom. Mogu biti različitog dijametra i dužine.

Konzervativna stomatologija - Česta pitanja

1. Da li treba da zamijenim crne plombe bijelim?

Da, specijalisti Stomatološke klinike Dr Veselinović su saglasni u tome da bi tu promjenu trebalo učiniti, a obrazloženje je gore navedeno.

2. Da li je liječenje zuba bolno?

Odgovor na ovo pitanje je negativan. Da bismo otklonili eventualne nedoumice, naglašavamo da pod pojmom liječenja zuba podrazumijevamo endodonsko liječenje zuba – vađenje (pulpe) živca i tretiranje kanala korijena zuba.

Na našoj klinici se ova intervencija (kao i mnoge druge) obavlja pod lokalnom anestezijom, što je čini apsolutno bezbolnom i komfornom za pacijenta.

3. Pukla mi je cijela krunica zuba. Da li taj zub moram da izvadim?

Zub kojem je pukla krunica, a ima zdrav korijen (bez procesa – oboljenje vrha korijena), treba apsolutno sačuvati.

U kakvom je stanju zub, možemo zaključiti tek na osnovu kliničkog i rendgenskog pregleda.

Ukoliko korijen to zahtijeva, pristupa se liječenju. Izliječen korijen može poslužiti kao temelj novoj nadogradnji i novoj keramičkoj ili kompozitnoj krunici.

4. Da li bijela plomba može da izgleda kao prirodni zub?

Cilj svakog terapeuta koji modeluje plombu mora biti zadovoljenje morfoloških karakteristika zuba na kom se plomba izrađuje. Pravilno izmodelovan i određen ispun odgovaraće svojim izgledom prirodnom, netaknutom zubu.

5. Postavio sam bijelu plombu na prednjem zubu, ali se ispod nje pojavio crni trag. Šta da radim?

Kako bi bilo utvrđeno da li je u pitanju samo promjena boje plombe ili se pak ispod nje razvio sekundarni (novi) karijes, pacijent mora doći na pregled na našu kliniku. Na osnovu dijagnoze, naši doktori će odrediti adekvatnu terapiju.

6. Liječio sam zub i postao je crn. Šta da radim?

Tokom endodontskog liječenja, iz zuba se uklanja pulpa (živac), zbog čega on postaje „mrtav“ zub.

S obzirom na to da više nema živca preko kojeg je snabdevan neophodnim nutrijentima, postoji mogućnost da takav zub promijeni kolorit, odnosno da potamni.

Ukoliko se taj zub nalazi u prednjoj regiji ili je upadljiv, najjednostavnije je na prednjoj površini tog zuba postaviti kompozitnu fasetu.

Faseta (vinir / ljuspica) može se  izraditi u samo jednoj posjeti našoj ordinaciji.

Takođe, taj zub je moguće presvući keramičkom krunicom.

U određenim situacijama postoji mogućnost izbjeljivanja same krunice zuba, čime se mogu postići jako dobri rezultati.

7. Tek sam stavio plombu, a vrlo brzo je pukao jedan dio. Šta se desilo?

Postoji više razloga zbog čega novi ispun može pući. Neki od njih su nepoštovanje forme otpora i forme retencije,  nastanak prekomjerne traume pri žvakanju i dr.

Ako se to desi, pacijent bi trebalo da što prije posjeti našu ordinaciju kako bi problem bio saniran.

8. Boli me zub na hladno. Šta da radim?

U ovom slučaju neophodno je obratiti se našim stomatolozima koji će napraviti RTG snimak i klinički pregledati zub. Na osnovu ustanovljenog će zaključiti da li je uzrok bola povlačenje desni, parodontalni džep, karijes ili nešto drugo. U skladu sa dijagnozom, ordiniraće odgovarajuću terapiju.

9. Boli me zub kad žvaćem tvrdu hranu. Šta da učinim?

Ukoliko zub boli na pritisak, a bio je nedavno plombiran, prvo na šta se može posumnjati je previsoka, tj. neadekvatno uartikulisana plomba.

Ko što je gore pomenuto, to se vrlo jednostavno riješava: brušenjem viška plombe.

Drugi razlog može biti oboljenje zuba ili parodoncijuma  (tkiva oko zuba). O kakvom problemu je riječ, utvrdiće specijalisti Stomatološke klinike Dr Veselinović i preduzeti sve mjere da dati problem otklone.

Instagram
Facebook

1 week ago

Stomatološka Klinika Veselinović
Mini-implanti su u svjetsku ortodonciju uvedeni početkom XXI vijeka kao novo sredstvo za preciznu kontrolu pomijeranja zuba tokom određene ortodontske terapije. Koriste se za korekciju nepravilnosti zagrižaja, koje bi inače zahtijevale operaciju u okviru ortognatske hirurgije. Ovi mali titanijumski legirajući šrafovi, prečnika od samo 1,5–2 mm, služe kao uporište fiksnoj protezi i značajno pomažu u ispravljanju zuba, njihovom vraćanju u pravilan položaj i korigovanju zagrižaja. Postavljaju se u lokalnoj anesteziji, diskretni su i ne stvaraju neprijatnost tokom nošenja. Nakon terapije se lako uklanjaju jednostavnim odšrafljivanjem..HERCEG NOVITel.: +382 31 342 108Viber: +382 69/ 689-503E-mail: ordinacija@drveselinovic.comWeb: www.drveselinovic.com.BEOGRADTel: +381 11 630 97 77 Mob: +381 64 239 25 96E-mail: milan@drveselinovic.comWeb: www.drveselinovic.com..#drveselinovic #ordinacijadrveselinovic #drveselinovichercegnovi #drveselinoviccrnagora #stomatologhercegnovi #zubarhercegnovi #miniimplanti #miniimplanticrnagora #miniimplantihercegnovi #miniimplantistomatolog #miniimplantiuortodonciji #ortodontskiminiimplati #orthodonticminiimplants #orthodonticminiimplantsmontenegro #orthodonticminiimplantshercegnovi #orthodoncymontenegro #orthodoncyhercegnovi ... See MoreSee Less
Pogledaj na Facebook
Radno vreme
 • Pon. – Pet.: 08:00 – 20:00
  Subota: 08:00 – 14:00
  Nedelja: Zatvoreno
Kontak informacije