Cenovnik 1

Opšta stomatologija

SPECIJALISTIČKI PREGLED
KONTROLNI PREGLED
RTG SNIMAK ZUBA
ORTOPANTOMOGRAF
SNIMCI SINUSA I VILIČNOG ZGLOBA
LOKALNA ANESTEZIJA
KOMPOZITNA HELIO PLOMBA – JEDNOPOVRŠINSKA
KOMPOZITNA HELIO PLOMBA – DVOPOVRŠINSKA
KOMPOZITNA HELIO PLOMBA –TROPOVRŠINSKA
ESTETSKE KOMPOZITNE NADOGRADNJE
PARAPULPARNI KOČIĆI
LIJEČENJE PULPITA JEDNOKORIJENOG ZUBA
LIJEČENJE PULPITA DVOKORIJENOG ZUBA
LIJEČENJE PULPITA TROKORIJENOG ZUBA
PRVA POMOĆ = ANESTEZIJA, ČIŠĆENJE KAVITETA, SREDSTVO ZA DEVITALIZACIJU NERVA, PRIVREMENA PLOMBA

Preventiva i profilaksa

UKLANJANJE ZUBNOG KAMENCA ULTRAZVUKOM PO VILICI
ESTETSKO ČIŠĆENJE ZUBA – PESKARENJE PO VILICI
DUBINSKO ČISĆENJE ZUBA (ULTRAZVUK, ČIŠĆENJE PASTOM, AIRFLOW SISTEM-PESKARENJE)
ORDINACIJSKO BIJELJENJE ZUBA SA ZOOM LAMPOM
LASERSKO BIJELJENJE ZUB
KUĆNO BIJELJENJE ZUBA SA IZRADOM TREJA
BIJELJENJE DEVITALIZOVANOG ZUBA
LIJEPLJENJE UKRASA NA ZUBE
ZALIVANJE FISURA PO ZUBU (MLEČNIH )
ZALIVANJE FISURA PO ZUBU ( STALNI MOLARI )

Oralna hirurgija i parodontologija

VAĐENJE ZUBA
KOMPLIKOVANO VAĐENJE SA SEPARACIJOM KORIJENOVA ZUBA
HIRUŠKO VAĐENJE ZUBA
HIRUŠKO VAĐENJE IMPAKTIRANIH UMNJAKA I OČNJAKA
VAĐENJE MLEČNOG ZUBA
RESEKCIJA KORIJENA ZUBA
INCIZIJA INTRA-EXTRA ORALNA
OPERACIJA CISTE
HIRUŠKO ZATVARANJE SINUSA
FRENEKTOMIJA USNE/JEZIKA
LASERSKA FRENEKTOMIJA
HEMISEKCIJA I DISEKCIJA ZUBA
KAUZALNA TERAPIJA PARODONTOPATIJA
KIRETAZA PARODONTALNOG DŽEPA/PO ZUBU
LIJEČENJE PARODONTALNOG APSCESA
REŽANJ OPERACIJE/PO ZUBU
SLOBODNI MUKOGINGIVALNI AUTOTRANSPLANTAT
AUGMENTACIJA GREBENA ZA UGRADNJU IMPLANTATA
SINUS LIFT
NIVELACIJA ALVEOLARNOG GREBENA
VESTIBULOPLASTIKA
PLASTIKA PLIKA I FRENULUMA
UKLANJANJE HIPERTROFIČNE MUKOZE
SKIDANJE HIRUŠKIH KONACA/ŠAVOVA

Implantologija

IMPLANT/HIRUŠKA UGRADNJA
DONJA TOTALNA PROTEZA NA IMPLANTATA
METALO KERAMIČKA KRUNA NA IMPLANTATU
CIRKON KRUNA NA IMPLANTATU
TRETIRANJE PERIIMPLANTITA
SINUS LIFT I UGRADNJA IMPLANTATA
AUGMENTACIONE PROCEDURE KOD UGRADNJE IMPLANTATA (GBR)
UGRADNJA IMPLANTATA I PRF PROCEDURA

Protetika

PARCIJALNA KLASIČNA PROTEZA
TOTALNA PROTEZA
SILIKONSKE VALPLAST TOTALNE PROTEZE
PARCIJALNA VIZIL PROTEZA
SKIDANJE MOSTA I KRUNICE
METALOKERAMIČKA KRUNA PORCELAN NA ČELIKU
BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNA- ALUMINA
VINIRI-FASETE
ZIRKON KRUNA
IZRADA PRIVREMENIH ORDINACIJSKIH MOSTOVA/KRUNICA
IZRADA CAD CAM PRIVREMENIH MOSTOVA/KRUNICA

Ortodoncija

POSTAVLJANJE FIKSNOG ORTODONTSKOG APARATA/KLASIČNI BREKETI
POSTAVLJANJE FIKSNOG ORTODONTSKOG APARATA/ESTETSKI BREKETI
ISPRAVLJANJE ZUBA FOLIJAMA
PRAVLJENJE ČUVARA PROSTORA
KLASIČNE PLOČASTE FIKSNE PROTEZE
ORTODONTSKO HIRUŠKO IZVLAČENJE IMPAKTIRANIH ZUBA

NAPOMENA: STOMATOLOŠKA KLINIKA VESELINOVIĆ ZADRŽAVA PRAVO PROMIJENE CIJENA BEZ PRETHODNE NAJAVE ILI OBEVJEŠTENJA.

Dodatni troškovi

Za razliku od mnogih drugih, klinika Veselinović se trudi da sve detalje, cijenu usluga , plan liječenja i ostale detalje u pismenom obliku u vidu ponude svaki pacijent dobija prije početka bilo kakvih zahvata i usluga. Također veliku pažnju poklanjamo odnosu doktor-pacijent pri čemu svaki put prije početka bilo kakvog zahvata ili usluge doktor detaljno objasni predloženu terapiju i usluge uz jasno definisanje troškova kao i vrijeme potrebno za sprovođenje.

Napomena za pacijente koji prilažu račune svojim osiguravajućim kućama smo u mogućnosti da taksativno i sve po stavkama odvojimo i napišemo šta je rađeno.